нефротомия

юли 11, 2013

Нефротомия – разрязване на бъбречния паренхим до бъбречното легенче, напр. за отстраняване на големи конкременти.

на латински език: nephrotomia.
на английски език: nephrotomy.