некротомия

юли 11, 2013

Некротомия – оперативно от­страняване на некротизирала тъкан.

на латински език: necrotomia.
на английски език: necrotomy.