непалпируем

юли 11, 2013

Непалпируем – неопипващ се, който не може да се палпира (опипа).

на латински език: impalpabilis.
на английски език: impalpable.