неврином

юли 11, 2013

Неврином (шваном) – доброкачествен тумор, произхождащ от миелоидната обвивка на нервните влакна, която се състои от Шванови клетки.

на латински език: neurinoma.
на английски език: neurinoma.