невроглия

юли 11, 2013

Невроглия – съвкупност от нервни клетки (глиоцити), които за разлика от невроните не генерират  електропотенциали.
Глиоцитите се делят на централни (астроцити, олигодендроцити, епендимоцити и микроглиоцити) и периферни (шванови клетки).

на латински език: neuroglia.
на английски език: neuroglia.