неврон

юли 11, 2013

Неврон – нервна клетка, притежаваща тяло и различен брой израстъци, от които единият е аксон, а останалите са дендрити. Невроните са възбудими клетки, които приемат, запазват, възпроизвеждат и предават кодирана информация на други неврони и клетки.
Нервната клетка с всич­ките й израстъци.

на латински език: neuronum.
на английски език: neurone, neuron.