неврорафия

юли 11, 2013

Неврорафия – съединяване чрез шев на краищата на разкъсан или прерязан нерв.

на латински език: neurorrhaphia.
на английски език: neurorrhapy.