нодален

юли 11, 2013

Нодален – възлов, отнасящ се до възел.

на латински език: nodalis.
на английски език: nodal.