обсервация

юли 11, 2013

Обсервация – наблюдение, наблюдаване на болен.

на латински език: observatio.
на английски език: observation.