обтурация

юли 11, 2013

Обтурация – затваряне, закриване, запушване (на съдове, канали, кухи органи, кухини).

на латински език: obturatio.
на английски език: obturation.