одинофагия

юли 11, 2013

Одинофагия – болезнено гълтане, болки при поглъщане на храна или течности.

на латински език: odynophagia.
на английски език: odynophagia.