оклузия

юли 11, 2013

Оклузия – затваряне, запушване.

на латински език: occlusio.
на английски език: occlusion.