олигемия

юли 11, 2013

Олигемия – състояние, при което общото количество на кръвта в организма е понижено.

на латински език: oligaemia.
на английски език: olig(a)emia.