олигосиалия

юли 11, 2013

Олигосиалия – намалено отделяне на слюнка.

на латински език: oligosialia.
на английски език: oligosialia.