оментум

юли 11, 2013

Оментум – було, дубликатура на перитонеума. Различават се малко було (omentum minus) и голямо було (omentum majus) – покрива отпред напречното ободно черво и тънкочревните примки.

на латински език: omentum.
на английски език: omentum, epiploon.