онихосхиза

юли 11, 2013

Онихосхиза – разслояване на нокътните пластинки, хоризонтално или надлъжно нацепване на ноктите.

на латински език: onychoschisis.
на английски език: schizonychia, splitting of the nails.