опсонини

юли 11, 2013

Опсонини – субстанции, които се свързват с чуждите частици и улесняват фагоцитозата им. Пример за опсонини са антителата и компонентите от системата на комплемента.

на латински език: opsonina.
на английски език: opsonins.