остеобласт

юли 11, 2013

Остеобласт – клетка, която изработва органичния матрикс на костната тъкан. Когато престане да синтезира матркс са превръща в остеоцит.

на латински език: osteoblastus.
на английски език: osteoblast.