остеофибром

юли 11, 2013

Остеофибром – доброкачествен тумор от костна и съединителна тъкан.

на латински език: osteofibroma.
на английски език: osteofibroma.