остеофит

юли 11, 2013

Остеофит – абнормен костен израстък, напр. на ръба на прешлените.

на латински език: osteophyton.
на английски език: osteophyte.