остеотомия

юли 11, 2013

Остеотомия – прерязване на кост. В зависимост от целта се различават: коригираща остеотомия, деротативна остеотомия, удължаваща остеотомия и др.

на латински език: osteotomia.
на английски език: osteotomy.