остеоцит

юли 11, 2013

Остеоцит – зряла клетка на костната тъкан, разположена в лакуна (кухина), намираща се между костните пластинки. Представлява остеобласт, престанал да синтезира органичен матрикс.

на латински език: osteocytus.
на английски език: osteocyte.