палмарен

юли 11, 2013

Палмарен (дланен) – отнасящ се до дланта.

на латински език: palmaris.
на английски език: palmar.