папила

юли 11, 2013

Папила – пъпка, малка издатина, зърно.

на латински език: papilla.
на английски език: papilla.

гръдно зърно: ма­мила – разполага се в центъра на areola mammae. Върху повърхността й има малки отвърстия, в които завършват изходните канали на жлезата.

на латински език: papilla mammae.
на английски език: nipple, mam(m)illa, papilla mammae, mammary papilla.

папила на езика: малки възвишения в лигавицата на езика. Биват: нишковидни, гъбовидни, жлебовидни и листовидни. Съдържат вкусови луковици, с изключение на нишковидните папили.

на латински език: papilla lingualis.
на английски език: lingual papilla.

папила (диск) на зрителния нерв: кръгло, бледорозово поленце с диаметър около 1,6 mm, в чийто център има хлътване. В това поленце се събират снопчетата от аксони на ганглийните клетки на ретината и се формира зрителният нерв, който напуска очната ябълка през решетъчната пластинка на склерата.

на латински език: papilla nervi optici.
на английски език: optic disk, optic papilla, blind spot.