парализа

юли 11, 2013

Парализа (плегия) – пълна липса на активни движения поради нарушена инервация на отделни мускули или мускулни групи, напр. моноплегия (засегнат е един крайник), квадриплегия (четирите крайника), хемиплегия (двата крайника от едната страна), параплегия (двата долни или горни крайника).

на латински език: paralysis.
на английски език: paralysis, palsy.

Прочетете за:
Парализа