парамнезия

юли 11, 2013

Парамнезия (лъжливи спомени) – разстройство на паметта, при което възникват лъжливи спомени за събития, които никога не са се случвали.

на латински език: paramnesia.
на английски език: paramnesia.