параплегия

юли 11, 2013

Параплегия – парализа на двата долни или на двата горни крайника.

на латински език: paraplegia.
на английски език: paraplegia.