париетален

юли 11, 2013

Париетален:

1. пристенен – отнасящ се до стената на телесна кухина, напр. париетален перитонеум – частта от перитонеума, която покрива стените на коремната кухина.

2. теменен, отнасящ се до теменната кост.

на латински език: parietalis.
на английски език: parietal.