пенетрация

юли 11, 2013

Пенетрация – проникване, напр. пенетрация на дуоденална язва към задстомашната жлеза, по-рядко към черния дроб, жлъчните пътища.

на латински език: penetratio.
на английски език: penetration.