пепсин

юли 11, 2013

Пепсин – група ензими, които катализират хидролизата на протеините. Образуват се в стомашния сок от пепсиноген, който се продуцира от главните клетки на стомашната лигавица.

на латински език: pepsinum.
на английски език: pepsin.