перианален

юли 11, 2013

Перианален – разположен около ануса, напр. перианални фистули.

на латински език: perianalis.
на английски език: perianal.

Прочетете за:
Перианален сърбеж