периост

юли 11, 2013

Периост (надкостница) – плътна влакнеста съединителнотъканна ципа, която покрива външната повърхност на костите с изключение на полетата, покрити от ставен хрущял, местата на прикрепване на връзки и сухожилия, както и повърхността на сезамовидните кости.

на латински език: periosteum.
на английски език: periosteum.