перспирация

юли 11, 2013

Перспирация (изпотяване) – отделяне на течности чрез кожата.

на латински език: рerspiratio.
на английски език: perspiration.