пиелография

юли 11, 2013

Пиелография – рентгеново изследване, при което се визуализират бъбречното легенче и уретера след изпълването им с контрастно вещество.

Различават се:

  • ретроградна пиелография (контрастното вещество се вкарва чрез уретерален катетър) и
  • антеградна пиелография (под ехографски контрол се пунктира с игла кухинната система на бъбрека, вкарва се контрастната материя и се прави рентгенография).

на латински език: pyelographia.
на английски език: pyelography.