плазмоцит

юли 11, 2013

Плазмоцит – плазматична клетка – под влияние на антигенен стимул В-лимфоцитите се трансформират в плазматични клетки, които продуцират антитела.

на латински език: plasmocytus.
на английски език: plasmacyte, plasma cell.