плеоцитоза

юли 11, 2013

Плеоцитоза – наличие на повишен брой клетки в ликвора (гръбначномозъчната течност).

на латински език: pleocytosis.
на английски език: pleocytosis.