плевра

юли 11, 2013

Плевра – серозната ципа, съставена от два листа: висцерален, който обвива белите дробове и париетален, който покрива отвътре гръдната стена, горната повърхност на диафрагмата и ограничава отстрани средостението (медиастинума). Между двата листа на плеврата се загражда плеврална кухина.

на латински език: pleura.
на английски език: pleura.