плеврит

юли 11, 2013

Плеврит – възпаление на плеврата.

на латински език: pleuritis.
на английски език: pleuritis, pleurisy.

ексудатнвен плеврит: воден плеврит – има излив на ексудат в плевралната кухина.

на латински език: pleuritis exudativa.
на английски език: pleurisy with effusion, wet pleurisy.

сух плеврит, фибринозен плеврит: по повърхността на плеврата се отлага фибрин, при което тя става неравна, има не­значително количество ексудат.

на латински език: p. sicca sive fibrinosa.
на английски език: dry pleurisy, fibrinous pleurisy.