плевротомия

юли 11, 2013

Плевротомия – оперативно разрязване на плеврата.

на латински език: pleurotomia.
на английски език: pleurotomy.