подбедрица

юли 11, 2013

Подбедрица – частта на крака между коляното и глезена. Състои се от две кости: тибия (голям пищял) и фибула (малък пищял).

на латински език: crus.
на английски език: shank.