полифагия

юли 11, 2013

Полифагия – прекомерен глад и прием на голямо количество храна.

на латински език: polyphagia.
на английски език: polyphagia.