полисерозит

юли 11, 2013

Полисерозит – възпаление на серозните ципи на няколко телесни кухини, напр. плеврална, перитонеална, перикардна.

на латински език: polyserositis.
на английски език: polyserositis.