проксимален

юли 11, 2013

Проксимален – разположен по-близо до срединната линия на тялото или до начална точка.

на латински език: proximalis.
на английски език: proximal.