протрузия

юли 11, 2013

Протрузия – изпъкване, издаване напред, издатина.

на латински език: protrusio.
на английски език: protrusion.