пулмонален

юли 11, 2013

Пулмонален – белодробен, отнасящ се до белите дробове.

на латински език: pulmonalis.
на английски език: pulmonary.