реанимация

юли 11, 2013

Реанимация – възвръщане към живот, съживяване – съвкупност от специфични мероприятия за поддържане на някои от основните жизнени функции или за корекция на техните остри нарушения. Различават се дихателна, циркулаторна, комплексна реанимация.

на латински език: reanimation.
на английски език: resuscitation.