рефлекс

юли 11, 2013

Рефлекс – неволева двигателна или секреторна реакция на организма в отговор на сетивно дразнене. Различават се повърхностни и дълбоки рефлекси, нормални и патологични и др.

на латински език: reflexus.
на английски език: reflex.

ахилесов рефлекс: съкращение на m. triceps surae и плантарна флексия на стъпалото при почукване върху Ахилесовото сухожилие.

на латински език: reflexus tendinis Achillis.
на английски език: Achilles reflex, ankle jerk reflex.

безусловен рефлекс: вроден, наследствен, постоянен рефлекс.

на латински език: reflexus inconditionalis.
на английски език: unconditioned reflex, inborn reflex, innate reflex.

корнеален, корнеен реф­лекс: затваряне на клепача при докосване на роговицата на едното око с тънко фитилче от памук поради съкращение на m. orbicularis oculi.

на латински език: reflexus cornealis.
на английски език: corneal reflex.

коремен рефлекс: съкращаване на мускулите на коремната стена при дразнене на кожата на три нива: успоредно на ребрената дъга (горен коремен рефлекс), на нивото на пъпа (среден коремен рефлекс) и успоредно на ингвиналната гънка (долен коремен рефлекс).

на латински език: reflexus abdominalis.
на английски език: abdominal reflex.

пателарен рефлекс, ко­ленен рефлекс: рязко съкращаване на четириглавия мускул на бедрото (m. quadriceps femoris) и разгъване на подбедрицата при почукване под капачето (пателата) върху ligamentum patellae.

на латински език: reflexus patellaris.
на английски език: patellar reflex, patellаr tendon reflex, knee-jerk.

плантарен рефлекс: свиване на всички пръсти и възможно отдръпване на целия крайник при дразнене с остър предмет по външната страна на ходилото от петата към пръстите.

на латински език: reflexus plantaris.
на английски език: plantar reflex.

условен рефлекс: придобит, временен, променлив рефлекс.

на латински език: reflexus conditionalis.
на английски език: conditioned reflex, behaviour reflex, acquired reflex.

Прочетете за:
Вродени рефлекси на бебето

Последни публикации