рефракция

юли 11, 2013

Рефракция – пречупване на светлинните лъчи при преминаване от една оптична среда в друга, пречупвателна сила на окото.

на латински език: refractio.
на английски език: refraction.