релапс

юли 11, 2013

Релапс – възвръщане – поява отново на симптомите на дадено заболяване след период на подобрение, напр. възвратен тиф, малария, депресия.

на латински език: relapsus.
на английски език: relapse.