ретикулум

юли 11, 2013

Ретикулум – фина мрежа, образувана от ретикуларните влакна и израстъците на ретикуларните клетки.

на латински език: reticulum.
на английски език: reticulum.